Skip to main content

Onze duurzame kijk op internet

Klimaatneutrale webhosting

Er zijn veel datacenters met een hoge kooldioxide-uitstoot en dat is slecht voor het milieu. Daarom heeft MrHostman bewust gekozen gebruik van een klimaatneutrale Nederlandse datacenter. Het datacenter waar MrHostman gebruik van maakt is 100% CO2-neutraal en is het meest energie-efficiënte datacentrum van Nederland. Zo wordt er gebruik gemaakt van het Cold Corridor-principe.

Hiermee worden de temperaturen in de racks beter gereguleerd en wordt als gevolg hiervan minder stroom verbruikt. Bovendien wordt er gebruik gemaakt van 100% groene stroom. Ons datacentrum is hiernaast lid van GreenIT, een initiatief voor de reductie van COin de IT. 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MrHostman probeert een steentje bij te dragen aan een betere wereld door middel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en houdt hierbij rekening met stakeholderbelangen. Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op de stakeholders (belanghebbenden) van een bedrijf. Dat kunnen medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de maatschappij’ in algemene zin.

MVO

  • Creëert waarde op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied. Dit noemen we de 3 P’s;
  • Speelt een rol in alle bedrijfsprocessen. Van inkoop tot marketing en van productie tot HRM: overal spelen maatschappelijke vraagstukken;
  • Betekent dat een bedrijf afwegingen moet maken tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties;
  • Is voor ieder bedrijf anders. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie;
  • Is een proces en geen eindbestemming. De doelen veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing.

MrHostman is partner van MVO Nederland

ANBI instellingen

We sponsoren diverse projecten, door het geven van 50% korting op onze dienstverlening, zodat er bij stichtingen op ICT kosten kan worden bespaard. Bovendien regelt MrHostman de realisatie van diverse clouddiensten voor nonprofits zoals Google Apps for Non Profits.

Duurzaam bankieren

Omdat groei meer is dan een cijfer, bankiert MrHostman bij TRIODOS bank.

MrHostman is
partner van
MVO Nederland.