Skip to main content

Privacy- en cookieverklaring MrHostman

MrHostman onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking aan derden, tenzij MrHostman hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met de Algemene Voorwaarden.

Privacy en internet

Steeds meer mensen hechten waarde aan de bescherming van hun privacy. Toch is het niet eenvoudig om precies aan te geven wat privacy betekent. Volgens het woordenboek is het de gelegenheid van mensen om zich af te zonderen, om storende invloeden van de buitenwereld te ontwijken. Volgens een andere beschrijving is privacy het grondwettelijke recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het recht op privacy lijkt heel vanzelfsprekend: In de ‘echte’ wereld kunt u zich afzonderen om vertrouwelijke zaken te bespreken. Op internet wordt privacy echter steeds minder controleerbaar.

Privacy bij MrHostman

In de contacten met onze klanten valt regelmatig het woord privacy. Logisch, omdat internet en privacy veel met elkaar te maken hebben. Als een klant een website bezoekt of een e-mail verstuurt, ‘vervoeren’ wij informatie die zeer vertrouwelijk kan zijn. Privacybescherming staat voor kwaliteit. MrHostman vindt dat persoonlijke gegevens ook persoonlijk moeten blijven en garandeert u dat via de Algemene Voorwaarden. MrHostman stelt de gegevens van de klanten niet ter beschikking aan derden, niet in geïndividualiseerde en niet in geaggregeerde vorm, behalve in het geval van een wettelijke vordering.

Uw persoonsgegevens

Natuurlijk wilt u weten hoe MrHostman met uw persoonlijke gegevens omgaat. Als u een dienst bij ons afneemt, dan stelt u bepaalde persoonlijke of zakelijke gegevens aan ons beschikbaar. Wij vragen onze klanten niet om hun geslacht, beroep of geboortedatum, maar registreren uw naam, adres en woonplaats om rekeningen toe te kunnen sturen. Daarnaast vraagt MrHostman ook om uw telefoonnummer. Dat is nodig als extra verificatie, bijvoorbeeld als u uw legitimatie niet kunt faxen bij een wachtwoordwijziging. Uw activiteiten op internet MrHostman stelt geen profielen samen van klanten op grond van surfgedrag. Van uw individuele verrichtingen op internet wordt niets opgeslagen.

Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • E-mails en e-mailadresseringen
  • Bezoek aan websites (surfgedrag)

MrHostman houdt het surfgedrag van klanten niet bij. MrHostman bewaart en analyseert niet welke websites klanten bekijken, hoe lang ze dat doen of hoe vaak ze er terugkeren. Voor e-mail geldt dat deze op onze server blijft staan zolang een klant dit niet ophaalt en verwijdert, maar MrHostman neemt op geen enkele wijze kennis van de inhoud van de mails op de server, zoals ook gegarandeerd in de Algemene Voorwaarden. Wel maakt MrHostman een dagelijkse back-up van alle bestanden, om in geval van een dramatische storing bestanden toch nog deels terug te kunnen zetten. Alles wat u doet op internet kan worden vastgelegd door derden. Hierop heeft MrHostman in het geheel geen invloed.

Wat MrHostman wel bijhoudt

MrHostman bewaart logfiles. Deze gegevens heeft MrHostman nodig voor de interne bedrijfsvoering. MrHostman heeft geen enkele wijze de intentie om te bekijken of analyseren wat individuele klanten op internet verrichten. Gedetailleerde uitleg: MrHostman houdt bij hoeveel dataverkeer er per website wordt gegenereerd, omdat er een limiet aan het toegestane dataverkeer zit. Eigenaren van websites kunnen bovendien met behulp van statistieken zien op welke tijdstippen de pagina’s zijn bezocht, door welke IP-nummers. Dat wil zeggen dat bezoekers op geaggregeerd niveau te herleiden vallen tot de provider of het land van waaruit ze met internet zijn verbonden.

Op al onze offertes, opdrachten en overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van MrHostman. Deze algemene voorwaarden kunt u inzien op onze website www.mrhostman.nl.

Mededelingen van MrHostman aan klanten

MrHostman heeft een volstrekt reclamevrije website. MrHostman is zeer terughoudend met het sturen van e-mail aan klanten. MrHostman verleent geen toestemming aan derden om gebruik te maken van het mailbestand en stuurt zelf ook geen aanbiedingen aan klanten op verzoek van derden. Klanten hebben daarnaast de mogelijkheid om zich vrijwillig aan te melden voor de (gratis) MrHostman Nieuwsbrief, met nieuws over de dienstverlening en producten van MrHostman.

Wetgeving

Sinds december 1998 is in Nederland de nieuwe Telecommunicatiewet van kracht. Hierdoor is het aftappen van internet door politie, Justitie en inlichtingendiensten, onder voorwaarden, wettelijk mogelijk. MrHostman zal nauw toezien op een juiste, correcte en wettige uitvoering van de bevoegdheden van Justitie en inlichtingendiensten op dit gebied.

Gebruik van cookies

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek heeft bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je uw webbrowser afsluit. 

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden: